Module Report designer

Report designer - module κατασκευής εκτυπώσεων από τον τελικό χρήστη

Περιληπτική περιγραφή λειτουργίας του module

Γραφικός σχεδιαστής φορμών εκτύπωσης εντύπων (συγκεντρωτικές, ειδοποιήσει & αποδείξεις) αλλά και αναφορών μέσω του οποίου μπορείτε να σχεδιάσετε οποιαδήποτε πληροφοριακή ή στατιστική εκτύπωση επιθυμείτε.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που σας δίνει η εφαρμογή για τον εύκολο σχεδιασμό αναφορών είναι η δομή αρχείων της εφαρμογής που είναι τέτοια ώστε ακόμη και από τα βασικά αρχεία να έχετε πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού ή σύνθετα sql queries πχ μία εκτύπωση που θα ορίσετε ότι βασίζεται στο αρχείο πολυκατοικιών θα σας δώσει πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτή πχ κινήσεις δαπανών, παραστατικά συνεργείων, παραλαβές πετρελαίων, μετρήσεις δεξαμενών, κινήσεις ταμείου κλπ

Τεράστια ευκολία επίσης για τον τελικό χρήστη είναι οτι ο σχεδιασμός γίνεται μέσα από σχετικό οδηγό (wizard) ο οποίος σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στον σχεδιασμό της αναφοράς που επιθυμείτε. Ετσι σε λιγότερο από 3 λεπτά έχετε έτοιμη μια βασική αναφορά της οποίας την μορφή μπορείτε να τροποιήσετε με βάση τις ανάγκες σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το module με βάση το επιθυμητό πακέτο

  • Small Business 150
  • Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε το σχετικό πλήκτρο

  • Small Business 300
  • Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε το σχετικό πλήκτρο

  • Business
  • Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε το σχετικό πλήκτρο

  • Enterprise
  • Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε το σχετικό πλήκτρο