Απαιτήσεις εφαρμογής

Building Manager NET - Απαιτήσεις λειτουργίας εφαρμογής

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυπικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα τερματικά σας για την λειτουργία της εφαρμογής καθώς και πίνακες με συνδυασμούς χρακτηριστικών ανάλογα με την είδος του τερματικού (client, server & client/server)

Συνδυασμοί Προδιαγραφών
Διακομιστής βάσης δεδομένων (SQL Server 2012 Express), 1 χρήστης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελάχιστες Τυπικές Πρόταση
Περιγραφή Client / Server Client / Server Client / Server
Λειτουργικό σύστημα Win 7 32bit Win 7 64bit Win 10
Βάση δεδομένων SQL 2012 SQL 2012 SQL 2012
CPU Intel Core 2 Quad Intel Core 2 Quad AMD A6
Intel i3
Intel i5
Intel i7
RAM 3GB 4GB 4GB
Storage 10GB 10GB 10GB
Λοιπές απαιτήσεις .NET 4.5.2 or later .NET 4.5.2 or later .NET 4.5.2 or later


Σταθμός εργασίας για σύνδεση σε server

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελάχιστες Τυπικές Πρόταση
Περιγραφή Client Client Client
Λειτουργικό σύστημα Win 7 32bit Win 7 64bit Win 10
Βάση δεδομένων - - -
CPU Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad AMD A6
Intel i3
RAM 3GB 4GB 4GB
Storage 1GB 1GB 1GB
Λοιπές απαιτήσεις .NET 4.5.2 or later .NET 4.5.2 or later .NET 4.5.2 or later


Server με 5-10 χρήστες με βάση δεδομένων SQL Server 2012 Express

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελάχιστες Τυπικές Πρόταση
Περιγραφή Server Server Server
Λειτουργικό σύστημα Win 7 64bit Win 10 64bit
Win Server 2012
Win 7,8,10 64bit
Βάση δεδομένων SQL 2012 SQL 2012 SQL 2012
CPU Intel Core 2 Quad Intel i3 Intel i5
RAM 4GB 6GB 8GB
Storage 10GB 10GB 10GB
Λοιπές απαιτήσεις .NET 4.5.2 or later .NET 4.5.2 or later .NET 4.5.2 or later